Zespół

Zespół Kancelarii tworzą adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz prawnicy specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach prawa, co sprawia , że oferta Kancelarii jest niezwykle szeroka, a prawnicy odpowiedzialni za poszczególne działy, wskutek ciągłego doskonalenia, gwarantują pomoc prawną Klientom Kancelarii na najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym. Obecnie Kancelarie tworzy kilkunastoosobowy zespół prawników pracujących w siedzibie głównej Kancelarii, jak również grono stałych współpracowników wykonujących swoją pracę w sposób zdalny i reprezentując Klientów w sprawach prowadzonych w całej Polsce. 

W zakresie świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej ściśle współpracujemy także z notariuszami, syndykami masy upadłościowej, tłumaczami przysięgłymi czy komornikami tak, aby w sposób najbardziej kompleksowy umożliwić pomoc naszym Klientom w rozwiązywaniu ich prawnych problemów. 

Dodatkowo, Kancelaria świadcząc pomoc Klientom branży motoryzacyjnej, współpracuje z biegłymi rzeczoznawcami z zakresu wyceny szkód na pojazdach, celem pomocy Klientom w zakresie dochodzonych przez nich odszkodowań z tego tytułu. W skład współpracowników wchodzą także biegli z zakresu mechaniki, konstrukcji i pracy silników, którzy pomagają prawnikom w Kancelarii w sprawach dotyczących np. rękojmi za wady fizyczne pojazdu czy też roszczeń z tytułu gwarancji.