Odszkodowania

Od początku utworzenia kancelarii z siedzibą w Częstochowie tj. od 2013 roku zajmujemy się prowadzeniem spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia. Reprezentujemy Klientów zarówno przed sądami, jak i pracodawcami czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pomagamy przy uzyskaniu odszkodowań oraz dopłat do odszkodowań komunikacyjnych, szkodach na osobie i na mieniu. Reprezentujemy Klientów w sporach z ubezpieczycielami, którzy:

 • na skutek wypadku komunikacyjnego ponieśli stratę osoby najbliższej,
 • doznali rozległych obrażeń skutkujących całkowitą lub częściową utratą zdrowia, 
 • doznali uszczerbku na zdrowiu pozostającym w związku z wypadkami w pracy, wypadkami w gospodarstwie rolnym, wypadkami powstałymi wskutek niewłaściwego utrzymania terenu, a także w związku z roszczeniami za uszkodzone, spalone, zalane domy mieszkalne i budynki gospodarcze. 

Kancelaria Kowalski w Częstochowie prowadzi również sprawy z zakresu błędów medycznych, świadcząc pomoc zarówno na etapie postępowania cywilnego jak i karnego.

Kompleksowa pomoc na każdym etapie uzyskania odszkodowania

Prowadząc sprawy z zakresu odszkodowań, oferujemy pomoc już na etapie przedsądowym, a na dalszym etapie reprezentujemy Klientów w postępowaniu sądowym. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw z tego zakresu, pozwala na rzetelną wycenę należnego poszkodowanemu odszkodowania i skuteczną walkę o jego wypłatę.

Kancelaria odszkodowawcza wspiera na każdym etapie dochodzenia swoich praw w drodze do otrzymania należnego świadczenia osobom poszkodowanym. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Nasi prawnicy chętnie udzielą doradztwa prawnego w zakresie uzyskania odszkodowania, jak również zajmą się kompleksowym wsparciem. Co wchodzi w zakres naszych działań? Adwokaci, których specjalizacją są odszkodowania:

 • dokonują analizy każdego wypadku, 
 • sporządzają wycenę możliwego odszkodowania, 
 • przygotowują wnioski i odwołania w razie potrzeby, 
 • kompletują niezbędną dokumentację, 
 • reprezentują klienta przed urzędami i ubezpieczycielami. 

Odszkodowanie - pomoc w uzyskaniu odszkodowania bądź dopłaty do odszkodowania

Pamiętaj, że oferowane Ci przez ubezpieczalnię odszkodowanie może być zaniżone, a Tobie przysługuje świadczenie o znacznie większej wartości. Nasza Kancelaria w Częstochowie będzie Ciebie reprezentować w uzyskaniu korzystniejszego rozwiązania sprawy.

Prawnicy z Kancelarii Kowalski w Częstochowie specjalizują się w takich dziedzinach prawa odszkodowawczego, jak:

 • odszkodowanie za szkody osobowe. Najczęściej przybiera formę jednorazowego świadczenia. Uzyskanie odszkodowania za szkody osobowe o konkretnej wartości jest niezwykle ważne, biorąc pod uwagę konieczność leczenia osoby poszkodowanej czy jej rehabilitacji. Czy wiesz, że odszkodowanie za szkody osobowe może być też wypłacalne w formie dodatkowej renty? Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu i chcesz ubiegać się o należne świadczenie, zgłoś się do kancelarii w Częstochowie i poznaj swoje prawa oraz możliwości otrzymania jak największego odszkodowania. Warto wziąć pod uwagę, że odszkodowanie za szkody osobowe dotyczą nie tylko uszkodzeń ciała, uszczerbku na zdrowiu czy śmierci, ale także utraconych korzyści w wyniku odniesionej szkody, 
 • odszkodowanie za szkody rzeczowe. Szkody majątkowe wiążą się nierzadko ze skomplikowaną procedurą, zaś ubezpieczalnie korzystają z braku doświadczenia czy wiedzy w zakresie własnych praw osób poszkodowanych. Prawnicy w naszej kancelarii Kowalski w Częstochowie przygotują konieczny kosztorys oraz wszelkie wyliczenia, jakie są niezbędne w celu otrzymania należnego odszkodowania za stratę rzeczową. Do takich zalicza się zniszczenie albo uszkodzenie mienia, 
 • odszkodowanie za wypadek w pracy. Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w pracy, należy Ci się odszkodowanie. Dodatkowe środki na pewno przydadzą się, aby pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji. Co ważne, odszkodowanie za wypadek w pracy należy się również spadkobiercom, jeśli poszkodowany zmarł. Pamiętaj, że to pracodawca jest odpowiedzialny za warunki w miejscu pracy. O odszkodowanie za wypadek w pracy można ubiegać się również wtedy, kiedy poszkodowany pracownik nie jest zatrudniony z tytułu umowy cywilno-prawnej. Warto podkreślić, że taka rekompensata może dotyczyć również utraconych korzyści, a pracownicy trwale niezdolni do pracy w wyniku wypadku w miejscu zatrudnienia mogą ubiegać się o stałą rentę. 
 • odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwie rolnym bardzo często dochodzi do różnego rodzaju wypadków. Jeśli jako osoba poszkodowana nie możesz dalej prowadzić swojej działalności albo doznałeś urazu, który wymaga kosztownego leczenia, postaraj się o należne odszkodowanie. Nasi prawnicy dokonają analizy wypadku na terenie wiejskim, wypełnią wnioski, pomogą skompletować dokumenty, wskażą, o jakie odszkodowanie możesz się ubiegać. W przypadku świadczenia o zaniżonej wartości chętnie sporządzą też odwołanie, 
 • odszkodowanie za upadek na chodniku. Czy wiesz, kto odpowiada za stan chodnika? Do kogo należy obowiązek naprawy nierównego chodnika, zaśnieżonego albo oblodzonego chodnika? Jeśli doznałeś urazu po wypadku na chodniku utrzymanym w niewłaściwym stanie, z naszą pomocą otrzymasz odszkodowanie. Udzielamy doradztwa w ramach pisania niezbędnych wniosków, zbierania dokumentacji i ubiegania się o świadczenie, które pokryje koszty leczenia i potrzebnej rehabilitacji,
 • odszkodowanie za błąd medyczny. Jeszcze do niedawna uznawano, że błędy medyczne są niezwykle trudne do udowodnienia. W ostatnim czasie szereg wygranych spraw dął jednak ogromną nadzieję, na możliwość dochodzenia swoich praw i sprawiedliwości. Kancelaria w Częstochowie pomoże Ci udowodnić winę lekarzy i uzyskać świadczenie odszkodowawcze, które jest niezbędne na leczenie i powrót do zdrowia. Czy wiesz, że odszkodowanie za błąd medyczny może dotyczyć nie tylko nieprawidłowo wykonanego zabiegu, ale również błędnie postawionej diagnozy? 

Kancelaria Kowalski - Adwokaci i Radcy prawni - zaufaj nam i pozwól pomóc sobie w uzyskaniu odszkodowania

Jeśli straciłeś dobro rzeczowe albo doznałeś częściowego uszczerbku na zdrowiu, jako osoba poszkodowana w wypadku możesz ubiegać się o odszkodowanie, które zostanie wypłacone z ubezpieczenia OC sprawcy. Nasza Kancelaria Kowalski działa w Częstochowie, ale usługi odszkodowawcze świadczymy na terenie całej Polski. Oferujemy wsparcie prawne z dojazdem do Klienta lub w formie konsultacji online. Zapraszamy również do naszej siedziby wszystkich, którzy jako osoby poszkodowane chcą uzyskać rekompensatę za doznane krzywdy i straty