Odszkodowania

Od początku utworzenia Kancelarii tj. od 2013 roku zajmujemy się na masową skalę prowadzeniem spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia. Reprezentujemy Klientów zarówno przed sądami, jak i pracodawcami czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Likwidujemy szkody komunikacyjne, szkody na osobie i na mieniu. Reprezentujemy Klientów w sporach z ubezpieczycielami, którzy:

  •  na skutek wypadku komunikacyjnego ponieśli stratę osoby najbliższej,
  •  doznali rozległych obrażeń skutkujących całkowitą lub częściową utratą zdrowia, 
  •  doznanli uszczerbku na zdrowiu pozostającym w związku z wypadkami w pracy, wypadkami w gospodarstwie rolnym, wypadkami powstałymi wskutek niewłaściwego utrzymania terenu, a także w związku z roszczeniami za uszkodzone, spalone, zalane domy mieszkalne i budynki gospodarcze. 

Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu błędów medycznych, świadcząc pomoc zarówno na etapie postępowania cywilnego jak i karnego. 

Prowadząc sprawy z zakresu odszkodowań oferujemy pomoc już na etapie przedsądowym, a na dalszym etapie reprezentujemy Klientów w postępowaniu sądowym. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw z tego zakresu, pozwala na rzetelną wycenę należnego poszkodowanemu odszkodowania i skuteczną walkę o jego wypłatę.