Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria Kowalski świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa oraz reprezentowania osób pokrzywdzonych, jak również oskarżonych. Adwokat może występować jako obrona w sprawie karnej albo jako pełnomocnik. Zdajemy sobie sprawę, jak w takich sytuacjach istotną rolę odgrywa czas, dlatego swoje wsparcie oferujemy natychmiast, od momentu zatrzymania przez Policję, poprzez postępowanie przygotowawcze, kończąc na reprezentowaniu klientów przed sądem, aż do wydania wyroku.


Adwokat - sprawy karne
Prawo karne obejmuje liczne sytuacje, w których doszło do złamania przepisów prawa albo wykonania czynów zabronionych, określanych jako przestępstwo popełniane przez obywatela. Do najczęściej prowadzonych przez prawnika spraw zaliczyć można te, w ramach których doszło do przestępstwa z tytułu:

● mienia i obrotu gospodarczego. To najczęściej kompleksowa obsługa spraw dotyczących kradzieży, oszustw i fałszerstw,
● bezpieczeństwa w komunikacji, jak wypadki drogowe lub prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
● życia i zdrowia, w tym pobicie, uszczerbki na zdrowiu i naruszenie nietykalności cielesnej,
● gróźb oraz tzw. stalking,
● znęcania się fizycznego oraz psychicznego nad rodziną,
● zorganizowanej grupy przestępczej,
● posiadania i obrotu narkotykami,
● cyberprzestępczości,
● błędów medycznych,
● plagiatów.

Adwokat podejmuje się spraw w ramach udzielania porad prawnych czy reprezentowania osoby oskarżonej. Przygotuje niezbędne wnioski w postępowaniu przygotowawczym oraz wykonawczym. Zajmie się również załatwianiem formalności w zakresie odroczenia wykonania kary, wnioskowaniem o przerwy w odbywaniu kary bądź dozór elektroniczny. Prawnik podejmie się również wszelkich spraw dotyczących wykroczeń.
Kancelaria adwokacka Kowalski świadczy również swoje usługi w ramach pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy oskarżycielom posiłkowym i prywatnym na każdym etapie postępowania.
Prawnicy podejmują się również spraw karno-skarbowych oraz spraw karnych z udziałem osób nieletnich. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, mając na celu uzyskanie maksymalnie satysfakcjonującego rozwiązania. Kancelaria Kowalski stoi na straży prawa, dbając o interesy swoich klientów, w tym o przestrzeganie konstytucyjnych przywilejów osób oskarżonych o wykroczenie oraz przestępstwo. Obejmujemy solidną opieką prawną od początku zaistnienia sytuacji zabronionej prawnie, aż do wydania wyroku sądowego. Wspieramy również w dalszym postępowaniu, dbając o interesy naszych klientów. Stosowanie przepisów prawa oraz etyka pracy ma dla nas pierwszorzędne znaczenie. Dajemy gwarancję, że wszelkie informacje przedstawione przez klientów pozostają poufne. Działamy tak, aby sprawy karne mogły zostać rozwiązane jak najszybciej, z należytą korzyścią dla klienta.