Odszkodowania za szkody osobowe

Odszkodowanie za szkody osobowe

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie lądowe, w którym bierze udział przynajmniej jeden pojazd mechaniczny, a następstwem tego zdarzenia są obrażenia ciała jego uczestników. Uczestnikiem wypadku komunikacyjnego może być kierowca pojazdu mechanicznego, pasażer albo pieszy biorący udział w ruchu drogowym. Za powstałe obrażenia ciała ofiar przysługuje odszkodowanie powypadkowe. Podstawą do jego wypłacenia jest szkoda osobowa z OC sprawcy wypadku, ale również odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z prywatnej polisy, jeśli ta uwzględnia stosowne zapisy. Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa odszkodowawczego. Jeśli brałeś udział w wypadku i doznałeś obrażeń ciała, wesprzemy Cię, abyś mógł uzyskać stosowne odszkodowanie za szkody osobowe.

Odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy po wypadku samochodowym

Dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych jest procesem standardowym, jeśli osoba uczestnicząca w wypadku komunikacyjnym doznała obrażeń, uszczerbku na zdrowiu albo w wyniku wypadku można mówić o utraconych korzyściach. Świadczenie odszkodowawcze ma wyrównać wszelkie straty, jakie wiążą się z konsekwencjami wypadku komunikacyjnego. Odszkodowanie po wypadku samochodowym należy się jednak tylko wtedy, kiedy poszkodowany jest w stanie udowodnić związek przyczynowo-skutkowy, który zachodzi pomiędzy faktem wystąpienia wypadku komunikacyjnego a odczuwalnymi przez niego dolegliwościami zdrowotnymi czy szkodami innego typu, jakie poniósł.

Najczęściej realizowane jest odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego (zakładamy że sprawca wypadku jest znany). Co to właściwie znaczy? Każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny musi być ubezpieczony. Obowiązkiem właściciela samochodu jest nabycie polisy OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Właśnie z polisy OC sprawcy wypłacalne jest odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku powstałego wypadku komunikacyjnego.

Znaj swoje prawa! Zobacz, co przysługuje ofierze wypadku

Osoba, która jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego i w wyniku tego zdarzenia doznała uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych, ma prawo dostać odszkodowanie. Wypłacalne jest ono z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Co istotne, coraz więcej osób inwestuje w prywatne polisy na życie, które oferują towarzystwa ubezpieczeniowe. Nasz prawnik dokona analizy zapisów takiego ubezpieczenia i sprawdzi, czy poszkodowanemu należy się odszkodowanie również z tego tytułu.

Warto wziąć pod uwagę, że decyzja negatywna o wypłacie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego jest nagminna, a ubezpieczyciel często wykorzystuje tzw. kruczki prawne, aby nie wypłacić finansowego zadośćuczynienia. Z pomocą profesjonalistów możesz jednak uzyskać odszkodowanie i to wysokiej wartości.

Czym jest odszkodowanie zdrowotne powypadkowe?

Odszkodowanie zdrowotne powypadkowe, które przysługuje ofiarom wypadku komunikacyjnego, ma na celu zapewnienie odpowiednich środków finansowych osobie poszkodowanej, która doznała dolegliwości zdrowotnych lub uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie za uraz tego rodzaju powinno pokryć koszty leczenia czy rehabilitacji oraz wszystkich innych działań, których celem jest przywrócenie poszkodowanego w wypadku do stanu zdrowotnego przed wystąpieniem zdarzenia.

Jak podkreślają prawnicy z kancelarii Kowalski z siedzibą w Częstochowie, świadczenie tego rodzaju nie musi dotyczyć jedynie odszkodowania za uraz po wypadku. Odszkodowanie przysługuje również, jeśli w wyniku problemów zdrowotnych poszkodowany nie mógł generować dochodów.

Adwokat specjalizujący się w dziedzinie prawa cywilnego, jaką jest odszkodowanie komunikacyjne, wskaże możliwości udowodnienia okresów niepobierania wynagrodzenia wskutek niemożności wykonywania pracy zarobkowej, dzięki czemu poszkodowany otrzyma odpowiednie zadośćuczynienie za wypadek.

Komu i do kiedy odszkodowanie?

Odszkodowanie po wypadku drogowym przysługuje zawsze poszkodowanym, które doznały obrażeń na ciele w wyniku takiego zdarzenia. Doznanie szkody może wynikać również z tzw. utraconych korzyści, na przykład dochodów utraconych przez niewykonywanie obowiązków służbowych. O wypłatę świadczenia tego rodzaju poszkodowany może wystąpić do 3 lat od zaistnienia wypadku komunikacyjnego, ale nie później niż do 10 lat od nastąpienia zdarzenia, które wywołało szkodę.

Jak podkreśla adwokat z kancelarii Kowalski w Częstochowie, w przypadku szkód na osobie, które wynikają z celowego wywołania wypadku komunikacyjnego przez sprawcę, o odszkodowanie za wypadek i doznaną krzywdę można starać się nawet do 20 lat.

Co zrobić po wypadku samochodowym?

Istotne jest konkretne postępowanie zaraz po wypadku komunikacyjnym, które może mieć znaczenie, biorąc pod uwagę przyznanie odszkodowania po wypadku osobie poszkodowanej. Jeśli jesteś ofiarą wypadku, pamiętaj, aby zaraz po takim zdarzeniu:

 • zatroszczyć się o zdrowie i życie własne oraz innych uczestników wypadku komunikacyjnego,
 • jeśli stan zdrowia na to pozwala wykonać telefon na policję w celu zgłoszenia zdarzenia,
 • spisać dane sprawcy oraz dane pojazdu mechanicznego, przez który do wypadku doszło, w tym jeśli to możliwe numer polisy ubezpieczeniowej,
 • dokumentować leczenie powypadkowe oraz wszystkie wydatki z nim związane. Towarzystwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń) może zażądać zaświadczeń od placówek medycznych oraz informacji, takich jak doznane szkody zdrowotne, czyli uszczerbek na zdrowiu, czas trwania leczeni, rodzaj uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia. Dobrze jest mieć również potwierdzenia wizyt u specjalistów w celu rekonwalescencji, rehabilitacji i powrotu do zdrowia wedle zaleceń lekarzy.

Wniosek o odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy możesz złożyć samodzielnie albo z pomocą doświadczonego prawnika. Adwokaci z kancelarii Kowalski w Częstochowie mają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

Zdajemy sobie również sprawę, że wypadek drogowy nierzadko wiąże się z prawdziwą traumą, a stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na samodzielne wyjaśnianie kwestii odszkodowawczych i zadośćuczynienia. Specjaliści prawa cywilnego są właśnie po to, aby pomagać ofiarom takich zdarzeń, aby mogły one otrzymać zwrot kosztów leczenia.

Mission imposible? Nie! Otrzymanie odszkodowania to standardowa procedura

Ubieganie o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny to proces w postępowaniu cywilnym. Mamy świadomość, że dla poszkodowanego każda taka sytuacja jest po prostu trudna. Gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie powypadkowe, jaka jest kwota odszkodowania, kiedy zostanie świadczenie wypłacane? To tylko kilka najczęściej zadawanych pytań. Jeśli w wyniku zdarzenia komunikacyjnego doznałeś obrażeń lub strat materialnych, zgłoś się po profesjonalną pomoc.

Kancelaria Kowalski z siedzibą w Częstochowie oferuje między innymi:

 • darmową analizę wypadku,
 • wycenę szkody,
 • kalkulację odszkodowania powypadkowego,
 • fachowe doradztwo na każdym etapie starania się o odszkodowanie,
 • wsparcie w realizacji wszelkich formalności, w tym w sporządzeniu wniosku o odszkodowanie powypadkowe czy skompletowanie dowodów,
 • reprezentowanie klienta przed ubezpieczycielem, a w razie konieczności przed sądem,
 • dojazd do klienta w razie takiej potrzeby.

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku od ubezpieczyciela?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o odszkodowanie do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca zdarzenia wykupił obowiązkową polisę OC. Właśnie z niej zostanie wypłacone świadczenie.

Co należy zawszeć w takim wniosku? Opis miejsca zdarzenia, opis wypadku komunikacyjnego oraz opis poniesionych obrażeń. Konieczne będzie dołączenie materiałów dowodowych oraz dokumentów potwierdzających wydatki z tytułu leczenia.

Czy odszkodowanie pokryje wszystkie straty, jakie poniósł poszkodowany w wypadku? Prawnik w Częstochowie podpowie, jak przygotowac się przed złożeniem wniosku, aby móc otrzymać maksymalną wartosć świadczenia odszkodowawczego.

Wysokość odszkodowania a oczekiwania ofiary wypadku

Każdy wypadek komunikacyjny wywołuje inne skutki oraz konsekwencje zdrowotne dla osób poszkodowanych. To dlatego sprawy o odszkodowania powypadkowe muszą być rozpatrywane indywidualnie. To, jaką wysokość odszkodowania możesz uzyskać, zależy od licznych czynników.

Towarzysto ubezpieczeniowe weźmie przede wszystkim pod uwagę stopień szkody, jaki miał miejsce. Znaczenie będą mieć również poniesione wydatki oraz wartość tzw. korzyści utraconych, na przykład strata dochodów z tytułu niemożności wykonywania pracy przez osobę poszkodowaną w wypadku.

Ile trwa wypłata odszkodowania za wypadek samochodowy z OC sprawcy?

Od złożenia wniosku o odszkodowanie powypadkowe ubezpieczyciel ma maksymalnie 30 dni, aby wypłacić stosowne świadczenie. W wyjątkowych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może poprosić o przedstawienie dodatkowej dokumentacji, co wydłuży cały proces do maksymalnie 90 dni od dnia jej otrzymania.

Jak napisać wniosek o wypłatę odszkodowania powypadkowego?

To właśnie wniosek o odszkodowanie jest podstawowym dokumentem, który ma znaczenie w ramach otrzymanego świadczenia. Od jego jakości może zależeć decyzja ubezpieczyciela, patrząc na priorytetowe kryterium, jakim jest wysokość odszkodowania.

Właśnie dlatego przygotuj się do wnioskowania o odszkodowanie w sposób należyty. Przede wszystkim spełnij kwestie formalne, skompletuj dowody, dokumentację medyczną, rachunki, jakie wiążą się z kosztami leczenia.

Pamiętaj, że towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają stawki odszkodowań, dlatego skorzystaj ze wsparcia doświadczonych prawników, którzy dokonają stosownej kalkulacji i wywalczą dla Ciebie maksymalną wysokość odszkodowania.

Uzyskanie odszkodowania zdrowotnego po wypadku samochodowym – co jest potrzebne?

Istotne są okoliczności zdarzenia, ale przede wszystkim właściwa dokumentacja, dzięki której możliwe będzie odszkodowanie za szkody osobowe. Prawnik z kancelarii Kowalski z Częstochowy wskazuje, że uzyskane świadczenie odszkodowawcze może zostać przyznane za:

 • koszty leczenia,
 • koszty opieki nad poszkodowanym,
 • koszty leczenia w klinikach prywatnych oraz zagranicznych,
 • koszty leczenia w sanatorium,
 • wydatki na leki, opatrunki i sprzęt medyczny,
 • koszty transportu poszkodowanego,
 • utracone w wyniku wypadku komunikacyjnego wynagrodzenie,
 • wydatki poniesione w wyniku konieczności przekwalifikowania zawodowego,
 • ból, cierpienie oraz za poniesione straty moralne.

Warto dodać, że poszkodowanym przysługuje nie tylko jednorazowe odszkodowanie z OC sprawcy, ale również renta z tytułu zwiększonych potrzeb czy renta wyrównawcza. O rentę ubezpieczeniową można starać się w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale również tego czasowego.

Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań zdrowotnych po wypadku samochodowym?

Kancelaria odszkodowawcza w Częstochowie do każdego klienta podchodzi indywidualnie, starając się wypracować jak najwyższe odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Koszt za pomoc zależy od wysokości zadośćuczynienia, kwoty uzyskanego odszkodowania czy procesów, jakie trzeba zrealizować w trakcie wyjaśniania sprawy.

Pewne jest, że z pomocą kancelarii prawnej ofiara wypadku komunikacyjnego może uzyskać odszkodowanie o znacznie wyższej wartości, niż działając samodzielnie. Nie wszyscy poszkodowani w ogóle zdają sobie sprawę z tego, że przysługuje im odszkodowanie, które pokryje między innymi koszty leczenia i nie muszą ponosić ich z własnej kieszeni.

Jeśli borykasz się z obrażeniami ciała w związku z wypadkiem komunikacyjnym, który miał miejsce nie z Twojej winy, zgłoś się do kancelarii Kowalski, aby sprawnie dochodzić swoich praw.