Odszkodowania za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd lekarski oraz odszkodowanie za błąd medyczny

Każdy pacjent, który wymaga pomocy medycznej, liczy, że uzyska ją na odpowiednim poziomie. Odpowiedzialność cywilna lekarza dotyczy nie tylko właściwej diagnostyki problemu zdrowotnego, ale również zaproponowania oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia, aby chory mógł odzyskać zdrowie. Zdarza się, że błąd medyczny na każdym etapie postępowania prozdrowotnego wywołuje komplikacje, opóźnienie w dojściu do zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć pacjenta. Kiedy poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za błąd lekarski i jak się o nie ubiegać. Jaka jest wysokość odszkodowania za błąd medyczny? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Twoje prawa pacjenta zostały naruszone? Doszło do pogorszenia Twojego stanu zdrowia z winy lekarza?

Jeśli Twoje prawa jako pacjenta zostały naruszone, możesz ubiegać się o należne odszkodowanie za błąd lekarski. Wynikiem błędu medycznego może być wdrożenie złego leczenia, ofiarą błędu medycznego są również osoby, u których wystąpiły powikłania zdrowotne. Odszkodowanie na skutek błędu medycznego ma rekompensować doznane krzywdy, w tym wydłużenie okresu leczenia czy uszczerbek na zdrowiu, jaki w wyniku błędu medycznego nastąpił. Pamiętaj jednak, że błąd diagnostyczny lekarza czy błąd medyczny na etapie leczenia i profilaktyki prozdrowotnej jest nie tylko trudny do udowodnienia. Poszkodowani bardzo często toczą prawdziwą batalię w sądach, aby udowodnić winę lekarza. Co ważne, w przypadku śmierci pacjenta w wyniku błędu medycznego o odszkodowanie mogą wnioskować jego spadkobiercy.

Błąd medyczny? Tu trzeba szybko działać!

W wyniku błędu medycznego drastycznie może pogorszyć się stan zdrowia pacjenta albo błąd lekarza może wywołać brak poprawy zdrowia chorego. Odszkodowanie za błąd lekarski pozwoli uzyskać niezbędne środki na prawidłowe leczenie czy potrzebną rehabilitację. Środki będą stanowić też rekompensatę za tzw. utracone korzyści.

Błąd medyczny – jakie masz prawa?

Jeśli błąd medyczny zostanie udowodniony, poszkodowany pacjent ma prawo do otrzymania należnego odszkodowania. Prawem każdego pacjenta jest uzyskanie odpowiedniej pomocy medycznej, zarówno w zakresie diagnostyki problemu zdrowotnego, jak i jego eliminacji. Jeśli nie znasz swoich praw, zgłoś się do doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie medycznym. Dzięki temu uzyskasz kompleksowe wsparcie na każdym etapie dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny. Co więcej, jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie za błąd lekarski, adwokat w Częstochowie pomoże Ci złożyć właściwe odwołanie od decyzji i rozpocząć postępowanie sądowe. W licznych przypadkach prawnicy reprezentują poszkodowanych pacjentów, aby Ci mogli uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski bez niepotrzebnego stresu.

Błąd lekarski gdzie zgłosić?

Błąd lekarski należy zgłosić przede wszystkim do podmiotu, który jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Warto wiedzieć, że dochodzenie odszkodowań w tym przypadku najczęściej wymaga postępowania sądowego. Błąd lekarski może dotyczyć pracy:

 • lekarza dentysty,
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • farmaceuty,
 • fizjoterapeuty (tzw. błąd terapeutyczny),
 • diagnosty laboratoryjnego,
 • każdej osoby, która wykonuje zawód medyczny.

Ustawodawca wprowadził odpowiedzialność karną oraz cywilną osób wykonujących zawody medyczne i na tej podstawie poszkodowany pacjent może ubiegać się o należne odszkodowanie za błąd medyczny.

Błąd medyczny a błąd w sztuce lekarskiej

Pojęcie błędu medycznego jest szerokie, dlatego należy rozróżnić poszczególne rodzaje, aby poszkodowany mógł wnioskować o odszkodowanie z właściwego tytułu. Błędem w sztuce lekarskiej jest każde nieumyślne zaniechanie w ramach diagnostyki oraz terapii leczniczej, której dopuścił się lekarz. Warto pamiętać, że na lekarzy zostaje nałożony szczególny reżim należytej staranności, ich błędne decyzje mogą kosztować czyjeś życie.

Błąd lekarski czy niepowodzenie w leczeniu? Błąd medyczny a powikłanie?

Odszkodowanie za błąd lekarski może dotyczyć różnych, nieodpowiednich działań medyka. Wyróżnia się:

 • błąd diagnostyczny. Błędy lekarskie już na etapie rozpoznania problemu zdrowotnego występują najczęściej. Właśnie one wywołują szereg komplikacji, ponieważ niewłaściwa diagnoza przyczynia się do opóźnienia prawidłowego leczenia pacjenta,
 • błąd terapeutyczny. Polega na źle dobranej terapii, na przykład poprzez złe zalecenia w zakresie dawkowania leku,
 • błąd techniczny. Występuje wtedy, kiedy personel medyczny nie wykonuje albo źle wykonuje polecenia lekarza,
 • błąd organizacyjny. Można mówić o nim w przypadku zaniechania podmiotu, który jest odpowiedzialny za leczenie pacjenta. To między innymi brak odpowiedniego sprzętu diagnostycznego czy nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

Wszystkie te błędy medyczne mogą przyczynić się do złego leczenia pacjenta i wystąpienia ciężkich powikłań jego zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci pacjenta.

Czy można pozwać lekarza za złą diagnozę?

To właśnie w wyniku błędu lekarskiego już na etapie diagnozy problemu zdrowotnego występuje najwięcej powikłań. Opóźnienie w zakresie wdrożenia dobrej terapii może mieć negatywne następstwa dla pacjenta. Jak najbardziej można ubiegać się o odszkodowanie za złą diagnozę, jaką wystawił lekarz.

Jaka jest odpowiedzialność za błąd medyczny?

Rzecznik praw pacjenta potwierdza, że za błąd medyczny lekarz może ponosić odpowiedzialność karną oraz cywilną. Wszystko zależy od rodzaju błędu medycznego oraz jego skutków w zakresie stanu zdrowotnego pacjenta.

Odszkodowania za błędy medyczne

Za doznaną krzywdę pacjentowi przysługuje odszkodowanie za błąd medyczny oraz zadośćuczynienie. Każde zdarzenie medyczne jest indywidualnym przypadkiem, dlatego zgłoś błąd lekarski do profesjonalnych prawników z kancelarii Kowalski w Częstochowie, którzy dokonają szczegółowej analizy Twojego problemu. Pamiętaj, że wysokość odszkodowania za błąd medyczny jest różna, bardzo często zostaje niestety zaniżona. Sam proces ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski nie jest prosty, dlatego najlepiej skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów.

Odszkodowanie za błąd lekarski

Odszkodowanie medyczne – kto wypłaca?

Wypłacenie odszkodowania za błąd lekarski może być konieczne od samej placówki medycznej albo od konkretnego lekarza, który jest odpowiedzialny za zaistniały błąd. Wszystko zależy od rodzaju błędu medycznego. Najczęściej poszkodowany pozywa szpital lub przychodnię, ponieważ te podmioty są znacznie bardziej wypłacalne, niż zatrudniony w nich lekarz.

Wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

Wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej zawsze jest indywidualna. Warto dodać, że niestety jest ona najczęściej zaniżana. Za uszkodzenie ciała, utratę zdrowia czy życia pacjenta odszkodowanie może wynosić od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

Jak udowodnić błąd medyczny?

Jeśli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta polubownie, poszkodowany pacjent zmuszony jest do wystąpienia o odszkodowanie za błąd medyczny w drodze postępowania sądowego. W tym celu niezbędne jest udowodnienie winy lekarza czy placówki medycznej. Należy skompletować całą dokumentację medyczną, która opisuje historię leczenia. Nierzadko potrzebna jest opinia biegłego sądowego oraz zeznania świadków.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

O odszkodowanie za błąd medyczny mogą ubiegać się pacjenci, u których doszło do rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała, pogorszenia stanu zdrowia abo poszkodowany w wyniku nieodpowiednich działań medycznych nie zauważył poprawy zdrowia, pomimo wdrożonego leczenia. O odszkodowanie za błąd lekarski może wnioskować również rodzina pacjenta, który zmarł wskutek zdarzenia medycznego. Jeśli jesteś ofiarą błędu medycznego, zgłoś się po pomoc do prawników, którzy specjalizują się w prawie medycznym.

Ile mam czasu na założenie sprawy cywilnej?

Niestety, możliwość ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski może ulec przedawnieniu. Poszkodowany pacjent ma dokładnie trzy lata na zgłoszenie sprawy od momentu, w którym dowiedział się o błędzie medycznym. W przypadku odpowiedzialności karnej, jeśli doszło do popełnienia przestępstwa, pacjent ma 20 lat na zgłoszenie sprawy od momentu zaistnienia takiego zdarzenia.

Błędy lekarskie gdzie szukać pomocy?

Nieznajomość obowiązujących przepisów prawa najczęściej skutkuje brakiem wnioskowania o odszkodowanie za błąd lekarski, przegraną sprawą albo uzyskaniem odszkodowania o zbyt niskiej wartości. Prawnicy specjalizujący się w dziedzinie prawa medycznego oferują kompleksową pomoc poszkodowanym na każdym etapie postępowania. Analiza indywidualnego przypadku, kompletowanie pełnej dokumentacji medycznej, oszacowanie wartości przedmiotu sporu, reprezentowanie pacjenta przed sądem, realizacja mediacji i negocjacji, to tylko niektóre z działań, jakie podejmują adwokaci z kancelarii Kowalski w Częstochowie.