Pomoc Frankowiczom – odzyskaj odszkodowanie za kredyt frankowy

Pomoc Frankowiczom – odzyskaj odszkodowanie za kredyt frankowy

Czy wiesz, że aż 97% spraw frankowych przeciwko niedozwolonym klauzulom, jakie stosowały banki w ramach udzielanych kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, jest dzisiaj rozstrzyganych z korzyścią dla kredytobiorcy? Wszystko dzięki regulacjom, jakie wyznaczyła w tym zakresie Unia Europejska. Sprawdź, jak przebiega sprawa frankowa, na co może liczyć frankowicz i jakie obowiązki musi spełnić bank. Co oznacza unieważnienie umowy kredytowej we frankach szwajcarskich i czy na pewno unieważnienie się opłaca? Odpowiedzi na te pytania udzielają prawnicy z kancelarii Kowalskiej z siedzibą w Częstochowie, którzy oferują kompleksowe wsparcie nie tylko w tym mieście, ale na terenie całego kraju. Dowiedz się więcej już teraz.

Sprawa frankowa — na co mogą liczyć frankowicze?

Pomoc frankowiczom polega na unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich w całości. Kancelaria adwokacka w Częstochowie prowadzi również sprawy, których celem jest odfrankowienie kredytu frankowego. Czy to się udaje? Oczywiście, że tak, ponieważ zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej zapisy umów kredytowych były niezgodne z prawem, a więc pozostają nieważne.

Pomoc frankowiczom i odfrankowanie kredytu

Kancelaria prawna kompleksowo wspiera w prowadzeniu spraw frankowych i trzeba przyznać, że w większości przypadków sprawy frankowe są rozstrzygane na korzyść kredytobiorcy. Co to właściwie oznacza? Unieważnienie umowy kredytowej kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich narzuca bankom zwrot wszystkich środków, jakie od początku trwania tej umowy wniósł na poczet zobowiązania kredytobiorca. Zwrotom podlegają nie tylko raty w części kapitałowej oraz odsetkowej, ale również wszystkie koszty dodatkowe, jak prowizje, jakie narzucały banki w trakcie trwania współpracy.

Sprawy frankowe

Czy to oznacza, że kredyt frankowy staje się nieważny, a kredytobiorca odzyskuje wszystkie swoje pieniądze? Dokładnie tak, ale ma pewne zobowiązania wobec banku. Musi zwrócić instytucji bankowej wartość przedmiotu sporu w części kapitałowej, czyli środki, jakie zostały wypłacone przez bank zgodnie z potrzebami kredytobiorcy w ramach nabycia nieruchomości. Pamiętajmy jednak, że sama rata kredytu frankowego, to nie tylko kapitał, dlatego unieważnienie umowy kredytowej kredytu frankowego jest dla frankowiczów niezwykle opłacalne.

Co oznacza zaś odfrankowanie kredytu frankowego? Od tej pory kredyt indeksowany jest w innej walucie, aniżeli frank szwajcarski z niekorzystnym kursem. Najczęściej zobowiązania hipoteczne zostają przewalutowane na walutę krajową, czyli złotówkę.

Czy unieważnienie umowy frankowej jest załatwiane z bankami polubownie? Najczęściej niestety nie, stąd tak masowa wręcz liczba spraw sądowych, podczas których rozstrzygane są losy kredytobiorcy. Wsparcie kancelarii adwokackich, które wyspecjalizowały się w pomocy frankowiczom, w licznych przypadkach okazuje się wręcz niezbędne. Nieznajomość obowiązujących przepisów prawa może działać na niekorzyść osób, które przed laty zaciągnęły kredyt frankowy.

Sprawa o unieważnienie umowy frankowej – jak to wygląda przed sądem?

Podstawą do unieważnienia umowy frankowej jest kompletna umowa kredytowa we frankach, jaką kredytobiorca podpisał z daną instytucją bankową. Właśnie zapisy tego dokumentu są świadectwem stosowania przez bank niedozwolonych klauzul abuzywnych, przez które kredytobiorca zostawał wprowadzany w błąd, a zobowiązanie kredytowe we frankach szwajcarskich stało się kompletnie nieopłacalne. Radcowie prawni zajmują się analizą takich umów kredytowych i na ich podstawie kierują sprawę o unieważnienie kredytu do sądu. Warto wiedzieć, że niektóre kredyty frankowe są dzisiaj rozwiązywane polubownie, a prawnicy zajmują się mediacjami i negocjacjami z bankami w imieniu swoich klientów. Instytucje bankowe doskonale zdają sobie sprawę, że większość postępowań o unieważnienie umowy kredytowej kredytu frankowego sąd okręgowy rozstrzygnie na korzyść kredytobiorcy. Radca prawny jest w stanie wypracować pozytywny finał sprawy polubownie, co znacznie skraca czas unieważnienia takiego kredytu.

Sprawy frankowe

Najczęstsze argumenty banków w sprawach frankowych brzmią mniej więcej tak

Banki, przeciwko którym zakładane są sprawy frankowe, zazwyczaj posługują się jednym argumentem. Ich zdaniem kredytobiorca, który zdecydował się podpisać umowę frankową, musiał zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie za sobą kredyt indeksowany do waluty obcej. Na żadnym etapie współpracy bank nie dawał gwarancji utrzymania kursu franka szwajcarskiego na stabilnym poziomie.

Kancelarie frankowe w Częstochowie i na terenie całej Polski potwierdzają jednak, że takie argumenty nie trafiają do sądu. Podstawą unieważnienia kredytu frankowego jest dzisiaj regulacja Unii Europejskiej, która mówi o stosowaniu zapisów niezgodnych z prawem i celowym wprowadzaniu klientów w błąd.

Jakie korzyści daje unieważnienie umowy kredytu we frankach

Sąd okręgowy rozstrzyga sprawy frankowe, jeśli wartość sporu przewyższa 75 000 złotych. Unieważnienie umowy kredytu frankowego pozwala odzyskać środki, które bezpodstawnie wpłacił do banku kredytobiorca od początku trwania umowy frankowej. Zgodnie z wyrokiem sądu, który rozstrzyga o unieważnieniu kredytu we frankach, kredytobiorcy zwrócone zostają wszystkie środki, nie tylko każda rata kredytu frankowego, ale także prowizje czy opłaty za ubezpieczenie. W zamian kredytobiorca zobowiązuje się oddać do banku wartość zobowiązania, jaka została wypłacona na poczet nabycia nieruchomości z dniem podpisania umowy i uruchomienia kredytu frankowego.

Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnej w przypadku kredytów frankowych?

Doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych i znajomość obowiązujących przepisów unijnego prawa pozwala rozstrzygać sprawy frankowe z korzyścią dla kredytobiorców. Warto wziąć pod uwagę, że instytucje bankowe to ogromne korporacje, za którymi stoją wyspecjalizowani prawnicy. Samodzielne prowadzenie sprawy frankowej bez doświadczenia może zakończyć się niepomyślnie dla frankowicza. Co więcej, prawnicy z Częstochowy zajmują się sprawami frankowymi kompleksowo, od momentu analizy umowy frankowej z bankiem, aż do odzyskania przez klienta wpłaconych środków. Kompletują niezbędną dokumentację, prowadzą negocjacje oraz reprezentują swoich klientów przed sądem.

Jakie ryzyko wiąże się z unieważnieniem umowy frankowej?

Ranking kancelarii frankowych jasno potwierdza, że umowy kredytowe zaciągane we frankach szwajcarskich w większości przypadków zostają unieważnione. Takie sprawy dzisiaj nie wiążą się tak naprawdę z żadnym ryzykiem dla kredytobiorców, o ile oczywiście zostaną odpowiednio poprowadzone, a roszczenia wynikające z niezgodnego z prawem kredytu frankowego we właściwy sposób przedstawione w sądzie. Czy unieważnienie umowy kredytu frankowego jest ryzykowne? Jak potwierdza kancelaria frankowa, to najlepszy sposób, aby dochodzić swoich praw i odzyskać swoje pieniądze, które przez lata współpracy bezprawnie pobierał bank.

Jeśli spłacasz niekorzystny kredyt frankowy, koniecznie zgłoś się do kancelarii w Częstochowie, która ma wieloletnie doświadczenie w sprawach prowadzonych przeciwko bankom, które stosowały klauzule niedozwolone i udzielały zobowiązania kredytowe, których podstawą spłaty miesięcznych rat były franki szwajcarskie.