Odszkodowania za wypadek-w-gospodarstwie-rolnym

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym niesie ogromne ryzyko. Czy wiesz, że każdego roku dochodzi do licznych wypadków przy pracy rolniczej? Najczęstsze wypadki w gospodarstwie rolnym wynikają z pracy rolniczej z zastosowaniem ciężkich sprzętów i maszyn rolniczych oraz z pracy przy zwierzętach hodowlanych. Jak potwierdza KRUS, odszkodowanie za wypadek w rolnictwie wypłacane jest w tysiącach przypadków. Dobrą informację jest natomiast to, że z roku na rok liczba wypadków przy pracy rolniczej maleje. Sprawdź, czym jest wypadek w rolnictwie, kto może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym i jak przebiega cały proces uzyskania takiego świadczenia. Prawnicy z kancelarii Kowalski w Częstochowie odpowiadają na najczęściej zadawane pytania.

Czym jest wypadek w rolnictwie?

Wypadek w rolnictwie to każde losowe zdarzenie, w którym zostaje poszkodowany ubezpieczony pracownik. Co ważne, każde gospodarstwo rolne ma obowiązek nabywania ubezpieczenia OC, dzięki któremu możliwa jest wypłata odszkodowania za wypadek w rolnictwie. O wypadku przy pracy rolniczej można mówić wtedy, kiedy:

 • do wypadku doszło na terenie gospodarstwa rolnego,
 • wypadek miał miejsce w drodze ubezpieczonego do gospodarstwa rolnego lub jego powrotu z gospodarstwa rolnego do domu,
 • do wypadku doszło podczas pracy rolniczej, a poszkodowanym został zatrudniony w gospodarstwie rolnym pracownik,
 • do wypadku doszło na innym terenie rolnym, które ma związek z gospodarstwem rolnym osoby poszkodowanej.

Za wypadek w rolnictwie uznaje się również zdarzenie, wskutek którego doszło do zatrucia środkami chemicznymi lub przewlekłej choroby.

Co istotne, wypadek w rolnictwie może dotyczyć właściciela gospodarstwa rolnego, ale również członków jego rodziny (w tym także dzieci) i zatrudnionych pracowników. Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje również pomocnikowi rolnika, jeśli do zdarzenia doszło podczas jego pracy rolniczej. W tym przypadku wyklucza się jednak możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek, do którego doszło w drodze do domu lub do gospodarstwa rolnego.

Jak dochodzi do wypadków w rolnictwie?

Do wypadków w rolnictwie najczęściej dochodzi podczas obsługi maszyn rolniczych czy do obróbki zbiorów. Często odnotowuje się również wypadki przy pracy rolniczej, które mają miejsce w trakcie zawodowych obowiązków przy zwierzynie hodowlanej.

Jakie odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Poszkodowany, który uległ wypadkowi w rolnictwie, może ubiegać się o odszkodowanie, takie jak:

 • jednorazowe odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, które wynosi 809 złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego w wypadku przy pracy rolniczej,
 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Takie świadczenie wynosi 16180 złotych,
 • jednorazowe odszkodowanie za śmierć wskutek wypadku przy pracy rolniczej. To 80900 złotych,
 • jednorazowe odszkodowanie w sytuacji śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, jeśli uprawniony członek rodziny ubiegający się o świadczenie nie jest małżonkiem lub dzieckiem osoby poszkodowanej. Takie świadczenie jednorazowe wynosi 40450 złotych,
 • jednorazowe odszkodowanie w sytuacji śmierci wskutek wypadku w rolnictwie, jeśli świadczenie przysługuje małżonkowi, dzieciom oraz innym członkom rodziny ubezpieczonego, który został poszkodowany. Wysokość takiego świadczenia to 16180 złotych.

Odszkodowanie za wypadek na wsi i na roli

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej – KRUS

Świadczenie odszkodowawcze wypłacane z KRUS przysługuje poszkodowanemu rolnikowi, członkom jego rodziny oraz pracownikom zatrudnionym w gospodarstwie rolnym (również pomocnikowi rolnika). Co ważne, takie świadczenie jest jednorazowe, ale w przypadku, w którym poszkodowany jest niezdolny do wykonywania zawodu rolnika wskutek wypadku, może dodatkowo ubiegać się o rentę. Dodatkowym świadczeniem może być również odszkodowanie z OC rolnika. Ubezpieczeniu podlegają między innymi maszyny rolnicze.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie z KRUS?

Przede wszystkim należy dowiedzieć się, czy odszkodowanie za wypadek w rolnictwie należy się poszkodowanemu. Nagłe zdarzenie wywołane losowo nie jest jedyną przesłaną, aby otrzymać takie świadczenie. Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie wiąże się z posiadaniem gospodarstwa rolnego, ale ubiegać się o nie może również członek rodziny, który w gospodarstwie rolnym mieszka oraz zatrudnieni pracownicy. Weź jednak pod uwagę, że odszkodowanie pomimo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu może nie zostać wypłacone, jeśli:

 • poszkodowany w trakcie wypadku był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • jeśli do wypadku doszło z winy rolnika, na przykład wskutek rażących zaniedbań.

Właściciel gospodarstwa rolnego zawsze musi dbać o odpowiednie warunki pracy w rolnictwie. Nie dopuszcza się, aby maszyny rolnicze były uszkodzone.

Aby udowodnić wypadek w rolnictwie, należy wskazać świadków wypadku, udowodnić, że doszło do uszkodzenia mienia oraz uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Protokół powypadkowy stanowi podstawę ubiegania się o świadczenie odszkodowawcze. Jest on niezbędny do wszczęcia postępowania dowodowego, wskazania bezpośredniej przyczyny wypadku przy pracy rolniczej i wydania decyzji o udzieleniu jednorazowego odszkodowania.

Uległeś wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym? Zleć nam swoją sprawę i uzyskaj odszkodowanie!

Na szczęście rolnicy, członkowie rodziny rolnika oraz pracownicy w gospodarstwie rolnym nie mają doświadczenia w ubieganiu się o odszkodowanie za doznaną krzywdę. Z drugiej jednak strony brak wiedzy, nieznajomość przepisów prawa czy poszczególnych etapów, jakie trzeba zrealizować, może doprowadzić do decyzji negatywnej w ramach otrzymania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy rolniczej. Właśnie wtedy ogromnym wsparciem okazują się prawnicy, którzy specjalizują się w sprawach odszkodowawczych. To oni dokonują analizy wypadku przy pracy rolniczej, kompletują niezbędną dokumentację medyczną, reprezentują poszkodowanego w KRUS czy przed towarzystwem ubezpieczeniowym. Są wsparciem dla rolnika na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Ponadto, prawnicy z kancelarii w Częstochowie wnioskują odwołanie od decyzji KRUS czy prywatnego ubezpieczyciela i na podstawie dokumentacji medycznej wnoszą o uznanie odszkodowania o wyższej wartości, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z OC rolnika

Okoliczności zdarzenia, jakim jest wypadek w rolnictwie, mogą dawać solidne przesłanki do ubiegania się nie tylko o odszkodowanie z KRUS, ale również z OC rolnika. Jest ono obowiązkowe i dotyczy ubezpieczenia budynków gospodarczych czy maszyn rolniczych. OC gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe i wiąże się z rozporządzeniem ministra rolnictwa. Z polisy OC rolnika odszkodowanie może zostać wypłacone, jeśli do wypadku przy pracy rolniczej doszło wskutek zdarzenia nagłego i losowego, a nie z winy osoby poszkodowanej czy zaniedbań właściciela gospodarstwa rolnego.

Odszkodowanie rolnicze z prywatnej polisy poszkodowanego

Z tytułu wypadku przy pracy rolniczej osoba poszkodowana może uzyskać odszkodowanie od KRUS, z OC rolnika, ale również prywatnej, dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej. Jeśli chcesz ubiegać się o takie świadczenie za szkody wyrządzone wskutek wypadku w rolnictwie, dokładnie przeczytaj warunki umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zgłoś się do specjalistów z kancelarii prawnej w Częstochowie, którzy pomogą Ci uzyskać należne świadczenie o odpowiedniej wysokości.