Specjalizacje

PRAWO CYWILNE

Reprezentujemy naszych klientów zarówno przed urzędami jak i sądami wszystkich instancji. Obsługa prawna obejmuje działania przedsądowe, każdy etap postępowania sądowego oraz postępowanie mediacyjne i egzekucyjne. Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw, począwszy od rzetelnej analizy Państwa sprawy pod kątem stanu faktycznego i prawnego, poprzez przygotowywanie pism procesowych na każdym etapie postępowania, aż do wydania prawomocnego wyroku. Zespół Kancelarii udziela również porad prawnych z zakresu prawa cywilnego – zarówno stacjonarnie w siedzibie Kancelarii w Częstochowie, jak i online. Do zakresu spraw z prawa cywilnego obsługiwanych przez Kancelarię należą m.in. sprawy o zapłatę, o zniesienie współwłasności, o nabycie własności przez zasiedzenie.

 

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Świadczymy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i spółek prawa handlowego w zakresie prowadzonej działalności. Oferowana pomoc prawna rozpoczyna się już na etapie rejestracji spółki bądź zakładania działalności gospodarczej. Kancelaria pomaga wybrać najdogodniejszą dla Klienta formę prowadzenia działalności, przygotowuje umowy, regulaminy, statuty, reprezentuje Klientów w postępowaniach rejestrowych, pomaga w przekształcaniu spółek. Zajmujemy się analizą umów i kontraktów tak, by Państwa interesy były jak najlepiej chronione. Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych m.in. w sporach z kontrahentami i innymi uczestnikami obrotu gospodarczego, a gdy to konieczne, zajmuje się windykacją należności i reprezentowaniem Klientów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika.

 

PRAWO RODZINNE

Kancelaria w obszarze swojej praktyki prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w których priorytetem jest ochrona praw Klienta i dobro jego rodziny. Adwokat Łukasz Kowalski wraz z zespołem prawnym udziela porad prawnych oraz reprezentuje Klientów m.in. w sprawach o rozwód i separację, w sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej, w sprawach o podział majątku, w sprawach o alimenty. Wiemy, jak trudne i przepełnione emocjami potrafią być sprawy z zakresu prawa rodzinnego, dlatego zapewniamy profesjonalną reprezentację, indywidualne podejście i zrozumienie. Podejmujemy działania, by ten trudny czas był dla Państwa jak najmniej stresujący, a Państwa prawa jak najlepiej chronione.

 

PRAWO KARNE

Jednym z ważnych elementów pomocy, którą oferujemy naszym Klientom jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego, karnego-gospodarczego oraz karnego-skarbowego, występując zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach prowadzonych spraw zajmuje się reprezentowaniem podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obroną oskarżonego na każdym etapie postępowania, składaniem wniosków w postępowaniu wykonawczym m.in. w przedmiocie odroczenia wykonania kary, przerwy w karze, systemu dozoru elektronicznego, a także obroną obwinionego w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy również pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Mając świadomość jak kluczowy w sprawach karnych jest czas, prawnicy z Kancelarii podejmują swoje działania niezwłocznie, aktywnie biorąc udział w przeprowadzanych czynnościach i dążąc do korzystnego dla Klienta zakończenia sprawy.

 

PRAWO SPADKOWE

Częstym obszarem nawiązania współpracy z Klientami są sprawy z zakresu prawa spadkowego. Wspieramy w uregulowaniu kwestii spadkowych zarówno przed śmiercią jak i po śmierci. Udzielamy porad prawnych w zakresie testamentu i jego form alternatywnych (m.in. darowizny), wydziedziczenia, przyjęcia bądź odrzucenia spadku, zachowku, działu spadku.
W ramach obsługi prawnej Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Przygotowujemy m.in. wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, o sporządzenie spisu inwentarza, wezwania do zapłaty zachowku i jego egzekwowanie na drodze sądowej. 

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE / UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Zajmujemy się prowadzeniem postępowań upadłościowych zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Świadczymy pomoc prawną zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużników – tj. osób, którym grozi niewypłacalność bądź stały się już niewypłacalne. W zakresie prawa upadłościowego przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców, wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dokonujemy zgłoszenia wierzytelności, reprezentujemy Klientów przed Sądem i wobec wierzycieli, monitorujemy przebieg postępowania upadłościowego. Kancelaria stale współpracuje z doradcami restrukturyzacyjnymi pomagającymi w oddłużaniu zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, świadcząc pomoc w postępowaniu upadłościowym.

 

PRAWO SPORTOWE

Kancelaria jako jedna z nielicznych w Polsce specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz sportowców. Posiadamy spore doświadczenie w dochodzeniu należności wynikających z kontraktów czy umów sponsorskich. W swojej praktyce zespół Kancelarii opiniował kontrakty reprezentantów Polski w siatkówce, piłce nożnej, a także w sporcie żużlowym. Świadczone przez Kancelarie usługi zawsze oceniane były na najwyższym poziomie. Obecnie Kancelaria stale współpracuje z agencją menadżerską reprezentującą szerokie grono zawodników w piłce siatkowej oraz z wiodącą na polskim rynku agencją reprezentującą zawodników w piłce nożnej. Pomoc prawna dla sportowców opiera się głównie na doradztwie przy podpisywaniu kontraktów, negocjacjach, czy też egzekwowaniu roszczeń wynikających z umów. W przypadku braku polubownego zakończenia sporów, Kancelaria reprezentuje Klientów przed Polskimi Związkami Sportowymi, Organami Dyscyplinarnymi, a także przed Sądami Powszechnymi.

 

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Prawna obsługa firm to kolejny obszar, w którym nasza kancelaria świadczy swoje usługi. Oferujemy jednorazowe porady prawne dla firm oraz długookresową współpracę z podmiotami gospodarczymi. Prawna obsługa firm obejmuje doradztwo w ramach inwestycji, przygotowanie pism do różnego rodzaju organów państwowych czy analizę umów i kontraktów. W ramach usług oferujemy również windykację należności dla firm, zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników. Swoich klientów reprezentujemy w negocjacjach i mediacjach, we wszystkich postępowaniach przedsądowych oraz sądowych. Naszą specjalizacją są sprawy o odszkodowania, oferujemy także porady inwestycyjne w celu sprawnego zarządzania budżetem firmy, aby ta mogła prężnie się rozwijać i generować jak największe zyski, a cała działalność przebiegała zgodnie z przepisami polskiego prawa..

 

USŁUGI INNE

Mając na uwadze, jak szybko zmieniają się przepisy prawa, świadczymy doradztwo prawne dopasowane pod potrzeby konkretnego Klienta. Taka pomoc sprowadza się często do świadczenia usług w zupełnie nowych obszarach, dopiero rodzących i rozwijających się w obrocie gospodarczym. W dotychczasowej praktyce świadczyliśmy już wielokrotnie pomoc m.in. dla branży IT, Automotive, czy też prowadzimy sprawy Klientów inwestujących swoje pieniądze na rynkach finansowych – giełda tradycyjna, czy też giełdy kryptowalut, rynku obligacji, zarówno korporacyjnych jak i emitowanych przez Skarb Państwa. W zespole prawników Kancelarii znajdują się wykwalifikowane osoby wspomagające Klientów w rozwiązywaniu problemów prawnych powstałych w tych właśnie obszarach.