Odszkodowania za upadek na chodniku

Odszkodowanie za upadek na chodniku

Jakie odszkodowanie za upadek na chodniku?

Chociaż chodnik wydaje się bezpiecznym miejscem dla pieszych i to właśnie po tym wyznaczonym miejscu poruszają się uczestnicy ruchu drogowego bez pojazdu mechanicznego, to jednak zdarza się, że nie jest on utrzymany w należytym stanie. Zniszczony chodnik, nieodśnieżony albo nierówny bardzo często jest bezpośrednią przyczyną upadku osoby, która się po nim porusza. Efektem wypadku na chodniku może być złamana ręka, noga czy biodro, a każdy taki uszczerbek na zdrowiu wymaga leczenia i nierzadko rehabilitacji. Kto odpowiada za utrzymanie chodnika w dobrym stanie? Kto bierze odpowiedzialność za ewentualne upadki pieszych na chodniku, który jest zniszczony lub śliski? Czy każdy poszkodowany może wnioskować o odszkodowanie za upadek na chodniku? Specjaliści z kancelarii Kowalski w Częstochowie odpowiadają na kluczowe pytania. Dowiedz się więcej już teraz.

Odszkodowanie za upadek na zniszczonym chodniku — kto wypłaca świadczenie?

Za utrzymanie chodnika w dobrym stanie odpowiada właściciel nieruchomości zabudowanej, przy której chodnik funkcjonuje. Ten obowiązek spoczywa również na organach, takich jak zarządca nieruchomości i dróg, wspólnota mieszkaniowa czy spółdzielnia mieszkaniowa. Podmioty, które zarządzają elementami infrastruktury, takimi jak chodniki, zobowiązane są nie tylko do realizacji prac, które polegają na utrzymaniu czystości na chodniku. W gestii spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli czy miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego jest naprawa chodnika, jeśli ten uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. Podmiot odpowiedzialny za chodnik ma również obowiązek jego odśnieżania zimą. Upadek na śliskim, oblodzonym chodniku zdarza się niezwykle często.

Jeśli poszkodowany ucierpi wskutek upadku na chodniku, który jest utrzymany w złym stanie, o odszkodowanie należy ubiegać się właśnie od podmiotów odpowiedzialnych za stan tej infrastruktury.

Odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku — kiedy należy się rekompensata?

Złamana ręka w wyniku upadku na śliskim chodniku, to najczęściej występujący uraz, jaki diagnozowany jest po takim zdarzeniu. Czy poszkodowanego zawsze należy się odszkodowanie? Jeśli tylko udowodni, że bezpośrednią przyczyną upadku był zły stan chodnika, tego rodzaju świadczenie jak najbardziej mu przysługuje.

Aby nie wystąpiły żadne problemy z otrzymaniem odszkodowania za upadek na chodniku, poszkodowany musi postępować zgodnie z przyjętymi normami. Przede wszystkim na miejsce wypadku powinna być wezwana profesjonalna pomoc. Jeśli to możliwe warto udokumentować miejsce zdarzenia oraz zebrać świadków upadku na chodniku. Do wyliczenia świadczenia odszkodowawczego niezbędna będzie również dokumentacja medyczna, potwierdzająca uszczerbek na zdrowiu.

Odszkodowanie za uszkodzenie podczas poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku

Kto odpowiada w przypadku wystąpienia szkody na nieodśnieżonym chodniku? W tym zakresie można mówić o winie zarządcy chodnika, ale przede wszystkim podmiotu odpowiedzialnego za odśnieżanie chodnika zimą. Odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku, który jest nieodśnieżony lub oblodzony wypłacić powinien organ, który zobowiązał się do realizacji regularnego odśnieżania takiego miejsca. Właściciel czy zarządca chodnika najczęściej deleguje takie zadania zewnętrznym firmom, a współpraca przebiega na podstawie konkretnej umowy. Będzie ona podstawą w ramach udowodnienia winy za upadek na śliskim chodniku oraz wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie. Sądy bywają przychylne dla poszkodowanych

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, upadłeś na zniszczonym, nierównym lub nieodśnieżonym chodniku i doznałeś uszczerbku na zdrowiu, możesz ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Takie świadczenie zrekompensuje Ci wydatki, jakie poniosłeś na leczenie bądź rehabilitację. Co więcej, odszkodowanie za upadek na chodniku może dotyczyć również tzw. utraconych korzyści. Zaliczają się do nich między innymi zarobki, jakie poszkodowany mógł uzyskać, ale było to niemożliwe ze względu na czasową niezdolność realizacji zawodowych obowiązków. Złamana ręka czy noga zawsze negatywnie wpływa przecież na komfort codziennego funkcjonowania.

Odszkodowanie za upadek na chodniku wypłacane jest z OC właściciela czy zarządcy nieruchomości. Tego rodzaju świadczenie może przysługiwać Ci również, zgodnie z zapisami Twojej prywatnej polisy ubezpieczeniowej. Jeśli masz problem z uzyskaniem odszkodowania za upadek na zniszczonym chodniku, możesz wnieść sprawę do sądu. Warto wiedzieć, że zasądzone świadczenia odszkodowawcze nie są dzisiaj wyjątkiem. W postępowaniu odszkodowawczym poszkodowanych wspierają wyspecjalizowani prawnicy z kancelarii w Częstochowie, aby zapewniać wypłatę odszkodowania o konkretnej wartości.

Wysokość odszkodowania za upadek na chodniku

Wysokość odszkodowania za upadek na chodniku

Wysokość odszkodowania za upadek na śliskim chodniku bądź nierównym chodniku jest zawsze kwestią indywidualną. Zależy przede wszystkim od krzywdy, jaką doznał poszkodowany w wyniku takiego zdarzenia. Zadośćuczynienie wyliczane jest, uwzględniając stopień obrażeń ciała i związane z nimi cierpienia fizyczne oraz psychiczne. Odszkodowanie za upadek na chodniku może dotyczyć również zwrotu kosztów leczenia czy rehabilitacji, jaka jest niezbędna, aby poszkodowany wrócił do pełnej sprawności. Jak przyznają adwokaci z kancelarii Kowalski w Częstochowie, średnia wysokość odszkodowania za złamaną rękę w wyniku upadku na chodniku, który jest w złym stanie technicznym, to nawet od 20 tysięcy złotych do 50 tysięcy złotych.

Polisa OC. OC może ochronić nas od rażącego niedbalstwa

Podmioty, które są odpowiedzialne za utrzymanie chodnika w należytym stanie, powinny posiadać stosowne ubezpieczenie OC i to właśnie z niego wypłacane jest odszkodowanie osobie poszkodowanej w wyniku upadku na chodniku. Odszkodowanie może być również wypłacone z prywatnej polisy poszkodowanego, o ile umowa z towarzystwem ubezpieczeniowym przewiduje takie świadczenie.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać odszkodowanie za upadek na chodniku?

W pierwszej kolejności należy ustalić, który podmiot odpowiedzialny jest za stan chodnika. W następnym etapie należy powiadomić właściciela nieruchomości czy zarządcę chodnika o zdarzeniu, załączając zgromadzone dowody oraz dokumentację medyczną, która potwierdzi szkodę. W piśmie konieczne jest również wskazanie roszczenia w zakresie odszkodowania za upadek na chodniku w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Jeśli odpowiedzialny za upadek na chodniku ma stosowne OC, świadczenie zostanie wypłacone od ubezpieczyciela. Jeżeli zaś nastąpi odmowa wypłaty odszkodowania, na przykład z powodu braku polisy OC, sprawę należy skierować do sądu.

Udokumentowanie zdarzenia z upadkiem na chodniku

Przyznanie odszkodowania oraz wysokość takiego świadczenia zależy od udokumentowania zdarzenia w miejscu wypadku na chodniku. Odszkodowanie zależy od doznanych obrażeń ciała, im będą większe, tym rekompensata zostanie przyznana o wyższej wartości.

Poszkodowany powinien skompletować potrzebne dokumenty. To nie tylko dokumentacja medyczna dotycząca potwierdzenia szkody czy niezbędnego leczenia. To również dowody, które wskazują na sam fakt upadku na chodniku. W wielu przypadkach wsparciem dla osób poszkodowanych okazuje się dokumentacja fotograficzna czy zeznania świadków w miejscu zdarzenia.

Kto pomoże Ci uzyskać odszkodowanie za upadek na nierównym chodniku?

Nie da się ukryć, że proces ubiegania się o odszkodowanie za upadek na chodniku nie jest łatwy, a podmioty odpowiedzialne za stan takiej infrastruktury niejednokrotnie unikają wypłaty takiego świadczenia. Same ubezpieczalnie bardzo często zaniżają wysokość odszkodowania za upadek na chodniku, przez co finansowa rekompensata nie pokrywa całej szkody. Z pomocą przychodzą wykwalifikowani prawnicy. Kancelaria Kowalski z Częstochowy oferuje kompleksowe wsparcie, aby uzyskanie odszkodowania za upadek na nierównym czy oblodzonym chodniku było realne.