Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Biznes reguluje prawo gospodarcze oraz prawo handlowe i trzeba przyznać, że w licznych przypadkach normy i przepisy są niezwykle skomplikowane. W zakres usług, jakie świadczy Kancelaria Kowalski, z siedzibą w Częstochowie, wchodzi kompleksowa, prawna obsługa przedsiębiorstw. Jeśli potrzebujesz wsparcia na każdym etapie prowadzenia swojej firmy, adwokaci pomogą Ci w ramach jednorazowej albo długofalowej współpracy.
 

Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo gospodarcze to szeroka gałąź prawa, która reguluje wszelkie stosunki prawne, które występują pomiędzy państwem a podmiotem gospodarczym. Prawna obsługa firm dzięki Kancelarii Kowalski pozwala działać w biznesie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Adwokaci, którzy specjalizują się w prawie gospodarczym, służą wsparciem już na etapie chęci otwarcia działalności gospodarczej. Analizują rynek, wspierają w procesie rejestracji spółki czy jednoosobowej firmy, ale również współpracują z działającymi już przedsiębiorstwami. Sporządzają niezbędne raporty, zajmują się dokumentacją firmy, konstruują regulaminy i statuty w razie takiej potrzeby. Kancelaria prawa gospodarczego świadczy również usługi w zakresie przekształcania spółek czy analizowania wszelkich umów pomiędzy partnerami biznesowymi czy kontraktów z pracownikami. Dzięki takim działaniom prowadzony biznes jest całkowicie legalny, zgodny z przepisami prawa, bezpieczny a jednocześnie pozwala uzyskiwać najkorzystniejsze warunki rynkowe, które pozwalają osiągać jak najlepsze zyski. Prawna obsługa firm w Częstochowie, okolicach ale również na terenie całego kraju, jaką świadczy Kancelaria Kowalski, to również dziedzina prawa handlowego. Reguluje ono wszelkie stosunki, jakie mają miejsce pomiędzy przedsiębiorcami, w tym kontrahentami, partnerami biznesowymi, jak również pracownikami.
Szeroką dziedziną prawną w zakresie prawa handlowego, jaką zajmuje się nasza Kancelaria w ramach wsparcia swoich klientów, jest windykacja należności. Adwokaci sprawnie przeprowadzają przez cały proces odzyskiwania długów, jak również wspierają prawnie w ramach podpisywanych umów, aby do takich sytuacji w ogóle nie dochodziło. Adwokaci z Kancelarii Kowalski sporządzają odpowiednie powiadomienia o konieczności zapłaty, w razie potrzeby kierują niezbędne wnioski do sądu oraz reprezentują swoich klientów w postępowaniach egzekucyjnych, jakie są prowadzone przez komornika.

Kancelaria windykacyjna z siedzibą w Częstochowie - działania w Twojej obronie
Nie da się ukryć, że problemy, z którymi borykają się firmy najczęściej, wynikają ze współpracy z nieuczciwymi kontrahentami. Adwokaci z Kancelarii Kowalski wspierają, aby do takich sytuacji nie dochodziło poprzez zabezpieczenie prawne swoich klientów, a w razie takiej potrzeby prowadzą również skuteczne postępowania windykacyjne. W licznych przypadkach, aby mogło dojść do porozumienia pomiędzy biznesowymi partnerami, niezbędny okazuje się prawnik. Odzyskanie długu od nieuczciwego przedsiębiorcy wymaga nierzadko doskonałej znajomości obowiązujących przepisów prawa. Chodzi przecież o to, aby firma odzyskała swoją należność, utrzymała płynność finansową i mogła się rozwijać. Sprawy windykacyjne bardzo często są zawiłe, a przedsiębiorcy starają się unikać płatności. Postępowanie musi być prowadzone rzetelnie i profesjonalnie, aby można było odnieść oczekiwany rezultat. Co więcej, warto wziąć pod uwagę, że firmy nie zawsze mają nie tylko umiejętności w tej dziedzinie, ale i czas, aby sprawnie zająć się ściąganiem długów. Znacznie lepiej oddać takie sprawy profesjonalistom, aby móc prowadzić podstawową działalność bez żadnych zakłóceń.

Prawnik w zakresie prawa gospodarczego i handlowego
Jeśli dopiero zamierzasz otworzyć firmę albo zarejestrować spółkę, Kancelaria Kowalski oferuje swoje usługi prawne, które będą dla Ciebie wsparciem na każdym etapie działalności. Adwokat z odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą doradzi, jak zarejestrować firmę, przygotuje niezbędne dokumenty, podpowie, jaka forma biznesowa będzie najkorzystniejsza. Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, wedle potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy.
Już na etapie prowadzonego biznesu, adwokat sporządzi raporty, umowy, kontrakty, będzie reprezentantem w ramach wszelkich czynności prawnych, jak również zawalczy o interesy firmy w przypadku problemów z nieuczciwymi kontrahentami. Jednym słowem, kompleksowa opieka prawna firm pozwala prowadzić działalność biznesową z optymalnym zabezpieczeniem biznesu oraz zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa w ramach zawierania umów, kontraktów i podejmowania decyzji, które dotyczą działalności, rozwoju oraz uzyskiwania jak największych zysków.

Sprawy gospodarcze
Profesjonalna obsługa prawna firm, spółek i przedsiębiorstw w zakresie spraw gospodarczych, windykacji należności oraz prawa handlowego. Kancelaria Kowalski specjalizuje się w kompleksowym doradztwie, pomocy oraz wsparciu podmiotów w sprawach, które dotyczą w szczególności:
● zakładania i rejestrowania działalności gospodarczej oraz spółek,
● przeprowadzania rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
● uzyskiwania numerów REGON i NIP,
● występowania o wydanie koncesji lub innych zezwoleń,
● sporządzania projektów dokumentów wszelkiego rodzaju, w tym dokumentów wewnętrznych, umów, regulaminów, statutów,
● doradzania pracodawcom w zakresie ich stosunków z pracownikami oraz sporządzania niezbędnych umów,
● doradzania w ramach współpracy biznesowej z kontrahentami,
● doradzania przy przekształcaniu podmiotów, na przykład podczas zmiany działalności gospodarczej lub spółek,
● przeprowadzania audytów prawnych,
● doradzania przy transakcjach zbycia/nabycia udziałów/akcji, aktywów oraz przy zbyciu przedsiębiorstwa;
● wsparcia w ramach uzyskiwania tytułów egzekucyjnych,
● wsparcia w procesie negocjacji i mediacji,
● prowadzenia windykacji należności;
● przeprowadzania czynności i postępowań likwidacyjnych lub upadłościowych podmiotów gospodarczych;
● reprezentowania przedsiębiorców przed organami administracji państwowej, samorządowej i innymi instytucjami;
● reprezentowania przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami.


Skorzystaj z pomocy prawnej na każdym etapie własnego rozwoju biznesowego.