ODSZKODOWANIE Z OC OBNIŻONE O RABATY - SPRAWA W SN

W jednym z wcześniejszych wpisów na naszym blogu sygnalizowaliśmy, że częstą praktyką, z którą spotykamy się w prowadzonych sprawach jest zaniżanie należnego poszkodowanym odszkodowania za naprawę pojazdu w ramach OC sprawcy, z uwagi na rabaty, które w swoich kalkulacjach naprawy przyjmują towarzystwa ubezpieczeń.

Sąd Okręgowy w Warszawie skierował do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zagadnienie: „Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu, możliwe do uzyskania w ramach współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkody z odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody w procesie naprawy pojazdu? To znaczy, czy w ramach minimalizacji szkody powód jest zobowiązany współdziałać z zakładem ubezpieczeń”.

 

Sąd Najwyższy zajął już stanowisko w zakresie współdziałania poszkodowanego w sprawach dotyczących najmu pojazdu zastępczego, gdzie w uchwale o sygn. III CZP 20/17 wskazał, że najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione

 

Po podjęciu uchwały przez SN będziemy Państwa informować.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.