Od 14 marca 2024 r. nietrzeźwy kierowca STRACI AUTO za prowadzenie „pod wpływem” alkoholu lub innych środków odurzających.

W czwartek 14 marca 2024 r. w życie wejdą zmiany w kodeksie karnym. Nowelizacja przyjmuje, że sąd będzie mógł orzec konfiskatę pojazdu za prowadzenie pojazdu mechanicznego będąc „pod wpływem”.

Nowe przepisy przewidują obowiązkową konfiskatę pojazdu lub jego równowartości (jeśli sprawca nie jest wyłącznym właścicielem pojazdu) w przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości powyżej 1,5 promila lub powyżej 0,5 promila, jeśli sprawca miał już na koncie takie przestępstwo.

W innych przypadkach, w których uczestnikiem ruchu drogowego jest nietrzeźwy kierowca, sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu, po indywidualnej analizie sprawy.

Orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego – niezależnie od stopnia stanu nietrzeźwości – w przypadku prowadzenia pojazdu we wskazanym stanie lub pod wpływem środków odurzających będzie obowiązkowe w przypadku recydywy.

W praktyce:

Policja dokonuje tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w czasie popełnienia przestępstwa na okres 7 dni. W powyższym terminie prokurator wydaje postanowienie o zabezpieczeniu tego pojazdu, a następnie sąd w ramach wyroku orzeka o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Gdy pojazd jest własnością sprawcy - sąd orzeknie jego przepadek. Nie ma znaczenia wartość, marka czy przebieg pojazdu. Przepis mówi o przepadku samego pojazdu, który jest niezależny od jego wartości. Przepadkowi może ulec zarówno pojazd, który wart jest 10 000 zł, jak i taki, którego wartość wynosi np. 200 000 złotych.

Gdy po popełnieniu przestępstwa sprawca sprzeda lub daruje komukolwiek swój pojazd albo go ukryje, sąd orzeknie przepadek równowartości tego pojazdu. Będzie tak również, gdy pojazd nie jest wyłączną własnością sprawcy, a np. przedmiotem współwłasności, leasingu, najmu długoterminowego, etc.

Gdy kierowca prowadzi pojazd, którego nie jest się właścicielem, wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz swojego pracodawcy sąd nie orzeknie przepadku. W takim przypadku sąd orzeknie obligatoryjnie nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej wysokości równowartości pojazdu.

Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości już zapowiada zmianę przepisów. W projekcie, który lada moment zostanie wpisany do wykazu prac legislacyjnych MS proponuje rezygnację z przepisu o obligatoryjnym przepadku pojazdu mechanicznego na rzecz jego fakultatywności. Będziemy Państwa informować na bieżąco o nowych zmianach.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.