CHODNIK ZMIENIA SWOJĄ DEFINICJĘ

Chodnik to miejsce przeznaczone do poruszania się pieszych, często jednak użytkują go także samochody podczas parkowania. Poznaj nową definicję pojęcia "chodnik".

Ministerstwo Infrastruktury wydało rozporządzenie  zmieniające definicję chodnika, które weszło w życie w dniu 21 września 2022 r.

Dotychczasowy chodnik stał się drogą dla pieszych, przed wejściem w życie tego rozporządzenia używano pojęć „chodnik” i „droga dla pieszych” zamiennie.

Rozporządzeniem tym wprowadzono podział drogi dla pieszych na trzy części:

chodnik – przeznaczony wyłącznie dla ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch,
pas buforowy – przeznaczony może być, np. do postoju lub zatrzymania pojazdu i jest to część przylegająca do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów
pas obsługujący – jest to część przeznaczona do innych funkcji niż te dopuszczone na chodniku i część ta przylega do chodnika od strony granicy pasa drogowego.

Warto zaznaczyć, że przepisy nie zmieniły zasad dopuszczenia zatrzymania lub postoju pojazdu na drogach dla pieszych. Nadal dopuszczalne jest zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych, a pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.