ZADOŚĆUCZYNIENIE W WYNIKU WYPADKU DROGOWEGO - SUKCES KANCELARII !

Codziennie dochodzi do kilkudziesięciu wypadków na polskich drogach. Jak wskazują statystyki w 2022 roku doszło do 21 322 wypadków drogowych. W wyniku tego niektórzy tracą życie, inni ulegają trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu, a tylko niektórym udaje się uniknąć nieszczęścia. Zapraszamy do zapoznania się z historią Klientki naszej Kancelarii. 

Nieszczęśliwemu wypadkowi uległa Klinetka naszej Kancelarii. Kierująca samochodem nie dostosowała prędkości jazdy do panujących warunków, w wyniku czego straciła panowanie nad kierownicą i zjechała na przeciwny pas jezdni. Doprowadziła w ten sposób do czołowego zderzenia z samochodem, którym poruszała się matka wraz z dwiema córkami. Wszystkie kobiety uczestniczące w wypadku zostały zabrane do szpitala. Największego urazu doznała matka. Doszło u niej m. in. do dwupoziomowego złamania trzonu kości udowej, złamana panewki stawu biodrowego prawego, stłuczenia klatki piersiowej oraz złamania zębów. Oprócz długofalowej rehabilitacji, poszkodowana musi znajdować się pod opieką różnego rodzaju specjalistów – od chirurga ortopedy, neurologa, chirurga szczękowego po psychologa. W stosunku do poszkodowanej zostało wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające o jej niezdolności do pracy i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Powyższe czynności naraziły poszkodowaną na duże wydatki. Ubezpieczyciel wypłacił zadośćuczynienie w kwocie rażąco zaniżonej i zdecydowanie niewspółmiernej do bólu, cierpienia i krzywdy, jakich doznała kobieta. W związku z tym zostały podjęte dalsze kroki. Do sądu został skierowany pozew o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń sprawcy wypadku. W pozwie wskazano m. in. na liczne urazy poszkodowanej, poniesione wydatki w związku z leczeniem, a także na brak szansy na powrót w przyszłości do stanu zdrowotnego sprzed wypadku. W odpowiedzi na pozew strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa. W trakcie procesu zostały wydane liczne opinie biegłych sądowych, które potwierdziły stan zdrowia poszkodowanej. Ostatecznie sąd przyznał naszej Klientce dodatkową kwotę prawie 200.000 zł tytułem zadośćuczynienia. Zostały także zwrócone poniesione dotychczas koszty leczenia. Wyrok stał się prawomocny. 

Zatem łączna kwota która została uzyskana dla naszej Klientki wynosi 260 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Mając na względzie pozbawienie poszkodowanej możliwości podjęcia pracy i zwiększonych potrzeb życiowych, Kancelaria wystąpiła do Towarzystwa Ubezpieczeń o przyznanie jej renty. Decyzją ubezpieczyciela została przyznana renta z tytułu utraty zdolności do pracy, która w późniejszym czasie została podwyższona.

Kancelaria odniosła także sukces w sprawie sądowej jednej z córek ww. Klientki, dla której łacznie uzyskano kwotę prawie 160 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sprawa drugiej córki jest nadal w toku.

Jest to kolejny sukces prawników naszej Kancelarii i przykład na to, że podejmując odpowiednie kroki prawne uzyskamy należną rekompensatę dla naszego Klienta. 

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili adwokat Łukasz Kowalski oraz radca prawny Katarzyna Mulczyk.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.