Sądowy Sukces: 150 000 zł dla poszkodowanego po wypadku drogowym !

Statystycznie liczba wypadków na polskich drogach z roku na rok maleje. Polskie służby rządowe i organizacje społeczne prowadzą różne kampanie mające na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa drogowego, promowanie przestrzegania przepisów ruchu, zwalczanie nadmiernych prędkości i działania mające poprawić ogólną kulturę drogową. Niemniej jednak do wypadków dochodzi nadal, niestety najczęściej w wyniku niezastosowania się kierowców do powszechnie znanych i obowiązujących przepisów.

Poniższy wpis ma na celu zwrócenie uwagi na szczególne kwestie dotyczące uzyskania zadośćuczynienia oraz odszkodowania z aktualnej polisy OC sprawcy wypadku, na przykładzie jednej ze spraw prowadzonych przez naszą kancelarię.

Kierujący samochodem marki Daewoo Lanos nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, kolidując tym samym z motocyklem, który przewrócił się, skutkiem czego poszkodowany upadł na jezdnię doznając obrażeń ciała. Przy takim zdarzeniu istnieje kilka kwestii, które mogą być istotne dla pokrzywdzonego w kontekście postępowania sądowego lub ubezpieczeniowego, które wyszczególniamy na podstawie uzyskanego zadośćuczynienia oraz odszkodowania dla naszego Klienta.

Z miejsca wypadku poszkodowany został przewieziony przez Pogotowie Ratunkowe do Szpitala, gdzie stwierdzono obrażenia ciała w postaci: mnogich złamań kostek podudzia lewego, złamania łopatki prawej, stłuczenia płuc, stłuczenia nadgarstka, ręki oraz klatki piersiowej, mnogich obrażeń skóry przedramienia i goleni oraz urazu głowy. W toku prowadzonego leczenia poszkodowany przebył kilka operacji kolana, a podczas badań uwypuklane zostały kolejne skutki wypadku. Zalecone przez lekarzy dalsze zabiegi oraz badania Klient zmuszony był wykonywać w ramach prywatnego leczenia, z uwagi na długi czas oczekiwania w ramach publicznej służby zdrowia.

Nie ulega wątpliwości, że powyższe okoliczności naraziły poszkodowanego na duże wydatki. Należy również zauważyć, że powyższe wydarzenia wpłynęły nie tylko na aspekt finansowy i zdrowotny, ale także pokrzyżowały osobiste plany poszkodowanego, zarówno w sferze życia zawodowego, jak i ogólnie życia prywatnego. Te zmiany stanowiły istotne utrudnienie w funkcjonowaniu np. niemożliwość ubiegania się o wymarzone miejsce pracy, na co Klient miałby duże szanse, gdyby nie zaistniały wypadek komunikacyjny.

Wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocławia-Fabrycznej, sprawca wypadku został jednoznacznie uznany winnym wyżej opisanego czynu. W świetle tego wyroku, droga do dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego jest klarowna, dlatego też do Sądu Okręgowego we Wrocławiu został skierowany pozew o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń sprawcy wypadku. W pozwie wskazano m. in. na liczne urazy poszkodowanego, poniesione wydatki w związku z leczeniem, a także na brak szansy na powrót w przyszłości do stanu zdrowotnego sprzed wypadku. W odpowiedzi na pozew strona pozwana wnosiła o oddalenie powództwa.

W trakcie procesu zostały wydane liczne opinie biegłych sądowych, które potwierdziły stan zdrowia poszkodowanego. Ustalony został procentowy uszczerbek na zdrowiu, który jest używany do oceny stopnia szkód, jakie poszkodowany poniósł w wyniku wypadku.

To właśnie ocena biegłych pomaga w określeniu zakresu i skali konsekwencji zdrowotnych dla poszkodowanego oraz może być sugestią dla Sądu co do wysokości należnego zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Ostatecznie sąd przyznał naszemu Klientowi dodatkową kwotę 75.000 zł tytułem zadośćuczynienia, która wraz z odsetkami wyniosła ponad 100.000 zł. Zostały także zwrócone poniesione dotychczas koszty leczenia, a wyrok stał się prawomocny.

Zatem łączna kwota, która została uzyskana dla naszego Klienta wynosi 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania.

Jest to kolejny sukces prawników naszej Kancelarii i przykład na to, że podejmując odpowiednie kroki prawne uzyskamy należną rekompensatę dla naszego Klienta.

 

Sprawę z ramienia Kancelarii prowadzili adwokat Łukasz Kowalski oraz radca prawny Katarzyna Mulczyk-Włudzik.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.