Śmiertelny wypadek drogowy – 4,5 roku pozbawienia wolności dla sprawcy !

Dnia 3 października 2019 r. miał miejsce tragiczny wypadek komunikacyjny, w wyniku którego śmierć poniosły cztery osoby. Sprawca wypadku nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ nienależycie obserwował przedpole jazdy, na skutek czego utracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia
z prawidłowo jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem.

Podczas postępowania karnego rodzina zmarłych uczestników wypadku była reprezentowana przez Adwokata Łukasza Kowalskiego.

Co groziło sprawcy za ten czyn ?

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego Prokuratura Rejonowa w Radomsku przesłała do Sądu Rejonowego w Radomsku akt oskarżenia zarzucając popełnienie przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 177 § 1 k.k. i art. 11 § 2 kk., czyli za spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Z treści przytoczonego przepisu wynika, że: „jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomsku oskarżonego uznano za winnego i wymierzono mu karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 5 lat.

Obrońca oskarżonego złożył apelację od wyroku wnosząc o jego zmianę poprzez m.in. uniewinnienie oskarżonego, ewentualnie o obniżenie wymiaru kary do 2 lat pozbawienia wolności.  

Z powyższym nie zgodził się pełnomocnik rodziny zmarłych, czego wyraz dał w mowie końcowej złożonej na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim, w której bronił orzeczenia zapadłego przed Sądem I Instancji. Sąd II instancji utrzymał wyrok w mocy, co stanowiło wyraz uznania stanowiska adw. Łukasza Kowalskiego. Kolejno została złożona przez obrońcę oskarżonego kasacja, która została oddalona.

Sprawa  taka jak ta powinna stanowić przestrogę dla nas wszystkich i przypomnienie, o konieczności zachowania ostrożności na drogach, ponieważ będąc uczestnikiem ruchu drogowego nie dbamy tylko o własne bezpieczeństwom, ale także o bezpieczeństwo innych osób. 

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.