USTANOWIENIE OPIEKI I RODZINY ZASTĘPCZEJ

Utrata rodziców to tragedia dla każdego dziecka. W takiej sytuacji ważne jest aby ustanowić rodzicę zastępczą, która zapewni opiekę i wychowanie dziecku. Wypełniając swoje funkcje rodzina zastępcza kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Zapraszamy do zapoznania się z historią naszej Klientki.

Tragiczna historia spotkała dwoje wnuczków naszej Klientki. Dzieci w wyniku wypadku samochodowego straciły swoją mamę. Od śmierci matki dzieci, to ich babcia pomagała swojemu synowi wychowywać wnuczków.  Kobieta angażowała się w opiekę poprzez wspólne odrabianie lekcji, uczestniczenie w spotkaniach z nauczycielami w szkole, wspólną zabawę itp. Parę lat później ojciec dzieci w tragicznym stanie trafił do szpitala. Po niespełna miesięcznym pobycie w placówce medycznej ojciec dzieci zmarł z powodu ciężkiej choroby. Małoletnie dzieci pozostały bez prawnie uregulowanej opieki. 

Chwilę później jeden z wnuczków naszej Klientki znalazł się w sytuacji zagrażającej zdrowiu i konieczne było przeprowadzenie ortopedycznego zabiegu medycznego, na co zgodę powinien wyrazić opiekun prawny. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny i brak możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji przez babcię w imieniu wnuczków, konieczna stała się pomoc prawników naszej Kancelarii. 

W imieniu naszej Klientki wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem ustanowienie babci rodziną zastępczą oraz opiekunem prawnym nad małoletnimi dziećmi, wraz z wniosekiem o udzielenie zabezpieczenia w ww. przedmiocie na czas trwającego postępowania w trybie pilnym.

Postanowieniem sądu na czas trwania postępowania naszej Klientce została powierzona bieżąca piecza zastępcza nad małoletnimi wnuczkami. Pozwoliło to na wyrażenie zgody na zabieg medyczny, który został niezwłocznie wykonany. 

Następnie odbyła się rozprawa, na której dopuszczono dowód z przesłuchania wnioskodawczyni w charakterze strony. Wnioskodawczyni – babcia wskazała, że zapewni dzieciom właściwe warunki mieszkaniowe i życiowe, jej stan zdrowia jest dobry i ma siłę na to, by zajmować się wnuczkami. Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie sąd wydał kolejne postanowienie, w wyniku którego dzieci zostały umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej babki ojczystej, tj. Klientki naszej Kancelarii. Postanowienie jest prawomocne.

Dzięki działaniom prawników naszej Kancelarii dzieci trafiły w najlepsze ręce, czyli pod opiekę swojej babci. Jest to dobre dla nich rozwiązanie ze względu na dużą zażyłość relacji pomiędzy rodzinnych oraz dotychczas prawidłowo sprawowaną opiekę.  

Srawę z ramienia Kancelarii prowadził adwokat Łukasz Kowalski oraz radca prawny Katarzyna Mulczyk. 

 

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.