PODATEK OD DAROWIZNY

Darowizna jest jedną z trzech najczęściej występujących w obrocie obok umowy sprzedaży oraz umowy zlecenia. Darowizna jest bardzo często zawiązywana pomiędzy członkami najbliższej rodziny, ale nie jest to reguła. Warto wiedzieć, jak wygląda to ze strony podatkowej. Aby się tego dowiedzieć, przeczytaj całość artykułu.

Obdarowany, który dostał darowiznę pieniężną od najbliższej rodzinny, jeśli chciałby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, musi posiadać dowód przelewu lub przekazu pocztowego. Warto podkreślić, że nie ma obowiązku dołączania takiego dokumentu do zgłoszenia SD-Z2. Organ może nas jednak poprosić o taki dokument, więc należy go posiadać. Darowiznę możemy zgłosić online przez Portal Podatkowy (e-Deklaracje), składając formularz SD-Z2 (tam również nie ma obowiązku dołączania jako załącznika dowodu przelewu lub przekazu pocztowego).

Zwolnienie podatkowe reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. W myśl art. 4a tej ustawy ze zwolnienie obejmuje tzw. zerową grupę podatkową. Zaliczani są do niej:  małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Aby skorzystać z takiego zwolnienia należy spełnić następujące warunki:

w ciągu 6 miesięcy zawiadomić urząd skarbowy  o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych,
udokumentować dowód przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym otrzymanie darowizny pieniężnej.

Przy czym, z treści przepisów nie wynika, że dowód udokumentowania musi być załączony do zgłoszenia o nabyciu darowizny. Jednakże podatnik może zostać potem wezwany do okazania takiego dowodu, np. podczas prowadzenia czynności sprawdzających. Może to zrobić wówczas online np. poprzez konto podatnika na portalu e-Urząd Skarbowy.

Warto zaznaczyć, że komunikacja pomiędzy podatnikiem a Urzędem Skarbowym może odbywać się online, jeśli podatnik zgodzi się na e-doręczenia na swoim koncie w Urzędzie Skarbowym.

 

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.