ABONAMENT ZA RADIOOODBIORNIK W AUCIE – CZY TRZEBA ZA NIEGO PŁACIĆ ?

Jesteś właścicielem samochodu i uwielbiasz umilać sobie podróż samochodem, słuchając radia? Powinieneś wiedzieć, że radio w aucie również podlega abonamentowi RTV. Brak takiej opłaty może spowodować nałożenie kary finansowej na takiego użytkownika.

Obowiązek uiszczania opłaty za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r.
o opłatach abonamentowych. Co ważne, takie odbiorniki podlegają zarejestrowaniu w placówkach pocztowych w celu pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Prawo nie wskazuje wprost, czy jest to radioodbiornik w domu, w aucie czy na działce. Należy go więc zarejestrować w placówce Poczty Polskiej (lub przez stronę operatora), a następnie warunkiem koniecznym jest opłacanie abonamentu RTV.

Karą za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telefonicznego pobierana jest opłata w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Takiego mandatu nie może wystawić Policja.

Warto zaznaczyć, że posiadanie większej ilości odbiorników przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie nie zobowiązuje do większej ilości opłat. Niezależnie od ich liczby uiszczamy tylko jedną z opłat. W przypadku firmy opłata taka powinna zostać wniesiona za każdy odbiornik w każdym posiadanym samochodzie.

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w 2023 roku wynosi odpowiednie za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł, a za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego 27,30 zł. Jest możliwość uzyskania obniżki, dzięki opłacie za cały rok lub kilka miesięcy z góry, a mianowicie, jeśli użytkownik uiści do 25 stycznia 2023 roku opłatę abonamentową za cały rok, otrzyma zniżkę 10-procentową. W ciągu roku można uzyskać zniżkę z tytułu wnoszenia opłaty za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Obniżki te plasują się w wysokości kilku złotych.

Warto podkreślić, że istnieje lista osób zwolnionych od uiszczania opłaty abonamentowej. Znajdują się na niej m. in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne oraz inni, a także na podstawie odrębnych ustaw zwolnienie obejmuje: inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członków rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Zwolnienie obejmuje także seniorów, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są także zwolnieni z mocy prawa z uiszczania opłat abonamentowych. Dlatego nie muszą oni zgłaszać uprawnień do zwolnienia w placówkach pocztowych.

Łukasz Kowalski - autor

Adwokat Łukasz Kowalski – Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem świadczący pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorcom.